Học bán hàng

Giờ học Chương trình học Khai giảng
( Dương lịch)
Ngày
học
8h30′-10h20′
sáng
Giao tiếp BH Cơ bản 1 Thứ 3 ngày 15/1/2019
(10/12 âm lịch)
Cả tuần
8h30′-10h20′
sáng
Giao tiếp BH Cơ bản 2 Thứ 7 ngày 12/1/2019
(7/12 âm lịch)
Cả tuần
1h-3h chiều Giao tiếp BH Đồ Gỗ 1 Thứ 2 ngày 7/1/2019
(2/2 âm lịch)
Cả tuần
1h-3h chiều Giao tiếp BH Đồ Gỗ 2 Thứ 2 ngày14/1/2019
(9/12 âm lịch)
Cả tuần
1h-3h chiều Giao tiếp BH Đồ Gỗ 3 Thứ 5 ngày17/1/2019
(12/12 âm lịch)
Cả tuần
5h-7h chiều Giao tiếp BH Đồ Gỗ 1 Thứ 4 ngày 16/1/2019
(11/12 âm lịch)
T 2,4,6
7h-9h tối HÁN NGỮ CƠ SỞ
( Quyển 1)
Thứ 4 ngày 16/1/2019
(11/12 âm lịch)
T 2,4,6
7h-9h tối Giao tiếp BH Đồ Gỗ 1 Thứ 5 ngày 10/1/2019
(5/12 âm lịch)
T 3,5,7
7h-9h tối Giao tiếp BH Đồ Gỗ 2 Thứ 2 ngày 14/1/2019
(9/12 âm lịch)
T 2,4,6
                             Lịch có thể thay đổi sớm hoặc muộn hơn 1 tuần