Nội dung khóa học

1. Giáo dục một số giá trị sống cơ bản: Lễ phép; tôn trọng; yêu thương; trách nhiệm; giá trị đạo đức Bộ đội Cụ Hồ và truyền thống Quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng.

2. Huấn luyện các kỹ năng sống cơ bản: Nhóm kĩ năng tự chủ, Nhóm kĩ năng học tập, làm việc, Nhóm kĩ năng chăm sóc, bảo vệ bản thân, Nhóm kĩ năng xã hội

3. Học làm chiến sỹ: Rèn luyện ý thức tổ chức kỷ luật, ý chí, nghị lực, tính trách nhiệm, nề nếp sinh hoạt, lao động tự chủ; tập luyện võ thuật, kỹ thuật phòng vệ chính đáng và một số bài học trong quân đội.