Ai nên tham gia khóa học tiếng anh này ?

+ Các em học sinh muốn bổ sung kiến thức tiếng anh trên lớp .
+ Các bạn học viên là sinh viên hoặc các bạn đã đi làm nâng cao trình độ ngoại ngữ tìm được cơ hội lớn hơn trong công việc .