Vì sao bạn nên học tin học ?

Với sự tiến bộ của khoa học kĩ thuật cùng với sự phát triển và kết nối như hiện nay, công nghệ thông tin đã xuất hiện ở mọi lĩnh vực, mọi ngành nghề trong cuộc sống đòi hỏi con người thành thạo về Microsoft Office Word, Excel và Powerpoint là một điều hết sức bình thường khi gần 90% các nhà quản lý trên thế giới đều sử dụng Excel hàng ngày để thực hiện việc quản trị, các nhân viên công sở sử dụng Word, Excel để tối ưu hóa các nhiệm vụ mình cần thực hiện,…