Vì sao bạn nên học luyện thi HSK ?
– Đối với các bạn đi du học tại Trung Quốc thì HSK là điều bắt buộc nếu muốn dành học bổng. Đa số bậc Đại học sẽ yêu cầu HSK 4; bậc Thạc sĩ, Tiến sĩ sẽ yêu cầu chứng chỉ HSK 5.
– Các bạn đã có chứng chỉ HSK 3 trở lên sẽ được miễn kỳ thi ngoại ngữ. Theo quy chế thi, bài thi ngoại ngữ sẽ được tính là 10 và có thể được dùng để xét tuyển vào một số trường Đại học.