Học tiếng Trung Online trực tuyến bạn sẽ nhận được gì?

-Ngày nay, biết thêm một ngoại ngữ là vô cùng quan trọng. Việc biết thêm một ngoại ngữ giúp cánh cửa cơ hội việc làm của bạn được rộng mở hơn, đến gần với một nền văn hóa hơn cơ hội đi du lịch, buôn bán, tìm kiếm việc làm mới…

-Thành thạo tiếng Trung, học viên được luyện tập hằng ngày với các chủ đề gần gũi với cuộc sống. Luyện phản xạ trực tiếp 1-1. Học đi đôi với hành.

– Thời gian linh hoạt: 5 ca/1 ngày. Mỗi ca 50 phút.

 + Buổi sáng: 8h5′ – 8h55′, 9h5′ – 9h55′, 10h5′ – 10h55′ 
 + Buổi chiều: 13h5′ – 13h55’, 15h5′ – 15h55’, 17h5′ – 17h55’
 + Buổi tối: 19h5′ – 19h55′, 20h5′ – 20h55’, 21h5′ – 21h55′