Ai nên tham gia khóa học tiếng Trung này ?

+Chưa biết tiếng Trung, muốn học tiếng Trung cơ bản từ đầu .
+Muốn học tiếng Trung để buôn bán với người Trung quốc .
+ Muốn tìm hiểu văn hóa Trung Hoa hoặc  muốn đi du học Trung quốc.
 ⛔ Trung Tâm có rất nhiều Thời gian để phù hợp ca học của bạn:
    + Buổi sáng: 8h30 -10h20 sáng.
    + Buổi chiều: 1h-2h50’ , 3h-4h50’, 5h-6h50’chiều.
    + Buổi tối: 7h-8h50’ tối.